Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimatieto-sivusto on luotu yhdessä Motivan ja Suomen tuulivoimayhdistyksen kanssa lisämään ihmisten tietoisuutta tuulivoiman toiminnasta ja mahdollisuuksista. Sivusto pohjautuu vuonna 2004 kerättyyn laajaan aineistoon tuulesta, tuulisuudesta, tuulivoimasta, tuulivoimaloista ja niiden tekniikasta. Aineisto päivitettiin, jäsennettiin ja julkaistiin joulukuussa 2009.


Kuva:Hilskansaari, Pori

Tämän www-aineiston ovat tehneet yhteistyössä Motiva Oy ja Suomen tuulivoimayhdistys ry. Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut aineiston kokoamista. Aineiston omistaa Motiva Oy.